Co chtít jako rodič od mateřské školy? 1. díl

Pojďme se podívat detailněji na očekávání rodičů vůči mateřským školám. Co rodiče hledají pro své děti v oblasti předškolního vzdělávání a jak se to promítá v procesu výběru mateřské školy? Tento článek se také zaměřuje na některé možnosti doplnění vzdělávací nabídky školy a na důležitost spolupráce s externími partnery nabízejících podnětné projekty. Zároveň klade důraz na význam kvalitního vzdělávání v raném dětství a nutnost aktivní podpory rodičů pro zlepšení situace.

Očekávání rodičů: hledání ideálního začátku

První roky vzdělávání jsou zásadní. Rodiče proto hledají pro své děti školku, kde budou mít zaručený kvalitní vzdělávací program, bezpečné prostředí a inspirativní učitele. Ale jak často jsou tyto ideály skutečně dosažitelné? Podaří se naplnit všem?

Nedostatek míst a boj o přijetí

Realita je často odlišná od představ. S nedostatkem míst v mateřských školách se rodiče často ocitají v boji o přijetí. Pro mnohé z nich není ideální možnost, ale spíše možnost, která je k dispozici.

Abychom vycházeli spravedlivě i z něčeho jiného než pouze z vlastních zkušeností, koukněme na data České školní inspekce: “Ačkoli se kapacity mateřských škol průběžně zvyšují, vysoký počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, kterým nebylo vyhověno, stále přetrvává a zvyšuje se – ve školním roce 2022/23 nebylo vyhověno 49 465 žádostem. Počty neuspokojených žádostí nemusí nutně znamenat, že dítě není nakonec v MŠ umístěno. Rodiče podávají žádosti i do více MŠ. Podíl dětí, jejichž žádosti bylo vyhověno, do MŠ byly přijaty a nastoupily do ní, byl 93 %.” Podle dat inspekce komplikuje některým dětem přístup k předškolnímu vzdělávání nedostatečná kapacita MŠ v místech s převisem poptávky po předškolním vzdělávání.

Rodiče touží po tom, aby pro své dítě zajistili místo v MŠ. Pokud se to nepodaří v těch nejlepších možnostech, snaží se alespoň získat místo někde jinde. Ale kde zůstal kvalitní vzdělávací program a zajímavé projekty pro děti? Ty teď nejsou hlavními prioritami. A tady je riziko. Musíme se skutečně spokojit s tím, že rozvoj dítěte se zredukuje pouze na získání místa ve školce?

Soukromé školky: řešení jak pro koho

Mezi důvody pro založení soukromých mateřských škol (v ČR jich je 8%) převažuje touha poskytovat vzdělávání s vysokou mírou individualizovaného přístupu, který odpovídá potřebám každého dítěte. Rodiče hledají alternativní vzdělávací směry nebo specializaci jako jazykové programy, sportovní aktivity a další.

Unikátní přístup soukromých MŠ: V úzkém segmentu soukromých MŠ funguje tržní princip soutěže o nejlepší parametry. Tyto školky se snaží nabízet vysoce kvalitní vzdělávání, které přináší větší individualizaci a pestrost vzdělávacího obsahu.

Ceny soukromých MŠ: Nejvyšší měsíční školné si účtují školy v Praze (12 139 Kč měsíčně) a ve Středočeském kraji (10 463 Kč měsíčně), zatímco nejnižší v Jihočeském (2 092 Kč měsíčně) a Královéhradeckém kraji (1 050 Kč měsíčně). Tyto částky převyšují poplatky ve státních mateřských školách, ale mnoho rodičů je ochotno do kvalitního vzdělání dětí investovat.

Systém ani ekonomiku jako rodiče nemůžeme změnit, ale neměli bychom nikdy rezignovat na požadavky kvalitního a podporujícího vzdělávání. Je důležité se snažit zajistit pro děti co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a vzdělávání. I po každé státní MŠ můžeme chtít kvalitní vzdělávací program. Ať je dítě zapsáno do jakékoliv mateřské školy, je důležité zajímat se o vzdělávací program školy, o projekty, jaké škola dětem nabízí a o partnery, se kterými škola spolupracuje, aby doplnili její vzdělávací nabídku.

I rodič se může zajímat o to, jaké projekty a vzdělávací příležitosti se nabízí. I rodič může škole navrhovat, co považuje za zajímavé a přínosné pro děti. I v tomhle může rodič hrát svoji roli podporovatele dítěte, které svěřil mateřské škole.

S využitím dat a citací z výroční zprávy “Kvalita vzdělávání v České republice ve školním roce 2022/2023”, Česká školní inspekce, Praha 2023.

Autor článku: Mgr. Jaroslav Faltýn (COO)
Zveřejněno: 9. 5. 2024

mateřské školky, projektové dny, vzdělání

Článek ze serie:


Zpět na přehled článků Pokračovat na další článek

Naše hodnoty

  • hravě
  • svobodně
  • s respektem
  • samostatně
  • bezpečně
Kroužek věděckých pokusů

Kroužek vědeckých pokusů

Pobytový tábor

Pobytový tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor