Školy a školky

Chcete obohatit nabídku volnočasových aktivit pro děti?

Veselá věda pořádá kroužky a vzdělávací bloky zaměřené na přírodní vědy, příměstské a pobytové tábory.

 • Kroužky pořádáme přímo ve školách, kde si pronajímáme učebnu. Odborná chemická učebna není podmínkou, ale pro děti má přece jen jinou atmosféru než obyčejná třída. 
 • Veškerou komunikaci s rodiči dětí zajišťujeme sami, od přihlášení až do konce kroužku.
 • Lektoři kroužků jsou prověření zaměstnanci Veselé vědy. Sami zajišťujeme jejich nábor, proškolení a veškerý materiál na pokusy.
 • Veselá věda má pojistku odpovědnosti.
 • Pečujeme také o rodiče, s nimiž jsme v průběhu kroužku v kontaktu.
 • V případě svátků či onemocnění lektora a podobných výjimečných situací vždy zajistíme náhradu hodiny.
 • Staráme se o smysluplné využití volného času dětí.
 • Zakládáme si na tom, že každé dítě je u nás strůjcem pokusů, nikdo nestojí opodál.
 • Podporujeme hledání vlastních cest malých badatelů. Individuální přístup je to nejcennější, co můžeme v dětech rozvíjet.
 • Používáme zásadně vlastní metodiku, kterou dále nenabízíme.
 • Naše kroužky mohou lektorovat také učitelé z Vašich řad, kterým vše potřebné poskytneme.

Chci se zeptat

Chci se zeptat

FAQ

01 Je Bricks4Kidz® Praha 8, 9 a Východ součástí Veselé vědy?
Ano, od 1.2.2022 je její součástí a provozuje teď kroužky pod její záštitou. Víc o kroužku najdete https://www.bricks4kidz.cz/
02 Čím přesně se zabýváte a kdo za tím stojí?
Jsme nezisková organizace Veselá věda a našim posláním je probouzet zájem přírodní vědy a technické obory u dětí. Od roku 2011 pořádáme na 1. stupni základních škol kroužky zábavných vědeckých pokusů z chemie, biologie a fyziky. O prázdninách organizujeme příměstské tábory a projektové dny se stejnou tématikou. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje naše kroužky přes 2000 dětí ve více než 200 školách po celé republice. Veselou vědu založila Martina Fialová…..
03 Jak to celé funguje?
Snažíme se být co nejvíc samostatní a školu zbytečně nezatěžovat. Sami si zařizujeme lektora, jeho proškolení a seznámení s metodikou, vybavení a materiál na pokusy, zpracování přihlášek a plateb, veškerou komunikaci s rodiči atd. Od školy potřebujeme pronajmout učebnu (jakoukoliv, odborná učebna chemie nebo fyziky je pro děti bonus, ale naši lektoři mají vlastní vybavení a odborné učebny nepotřebují) a asistenci, aby se rodiče a děti o otevření kroužku na škole dozvěděli a dostali se na www.veselaveda.cz, kde jsou organizační pokyny i online přihláška. Kroužky probíhají cca od října do května, 30 lekcí za školní rok, každá lekce trvá 60 minut. Platí se 2x ročně po 2. hodině každého pololetí (první hodina je ukázková "na zkoušku", pokud děti nechtějí pokračovat, je zdarma). Družinové děti si lektor vyzvedává před začátkem kroužku z družiny a po skončení kroužku vrací do družiny nebo s písemným souhlasem rodičů pouští rovnou domů.
04 Má škola zodpovědnost za děti?
Nemá. Po dobu kroužku přebírá za děti zodpovědnost Veselá věda z.ú.
05 Může být lektorem učitel?
Lektoři z řad učitelů jsou ve Veselé vědě vítáni, ale nejsou podmínkou. Mohou lektorovat na škole domovské i na dalších školách ve městě. Kvalifikace v přírodních vědách není nutná - všichni lektoři jsou předem vybaveni podrobnou metodikou, instruktážními videi jak pokus provést i proškolením zásad bezpečnosti práce. Rozhodující je nadšení pro věc, spolehlivost a zodpovědný přístup. Na kroužku si s dětmi obvykle tykají a vztahy jsou kamarádské. Pracovní smlouvu s lektorem a výplatu 150-250 Kč za odučenou hodinu zajištuje Veselá věda.
06 Jaký je harmonogram Vašich aktivit?
Mezníky spolupráce 1. Květen-červen příprava záměru: s vedením školy si potvrdíme záměr kroužek na škole otevřít a dohodneme, jak o kroužku informujeme děti a rodiče (v nabídce kroužků na webu školy, distribuce letáků, na nástěnce... individuálně podle zvyklostí na každé škole). 2. V 2. ½ srpna/ ledna iniciuje zástupce VV koordinační poradu s vedením školy s cílem potvrdit konkrétní den, čas a místo konání kroužku (vazba na rozvrh, družinu atd.), místo srazu nedružinových dětí, podmínky nájemní smlouvy nebo jiný titul užití školního prostoru. Případně předání letáčků k distribuci. Nejpozději v 1. týdnu v září informujeme děti a rodiče o nabídce kroužku. Přihlášky vyplňují rodiče do konce září (nebo kdykoli v průběhu roku, když se hlásí na již běžící kroužek) na internetových stránkách www.veselaveda.cz. Potvrzení o přijetí přihlášky a informaci o začátku kroužku a administraci plateb za kroužek zajišťuje Veselá věda. Po ukončení náboru zasílá VV škole pro informaci seznam přihlášených dětí. 3. Před prvním kroužkem a. VV a škola podepisují nájemní smlouvu. b. Lektor se přijde představit vedení školy (pokud se už dříve neúčastnil koordinační schůzky) a proti podpisu převzít klíče. c. Rodičům družinových dětí posílá VV k podpisu souhlas s uvolněním z družiny po dobu kroužku. 4. Během každého kroužku Lektor VV vyzvedává děti z družiny a po konci kroužku je tam vrací, vyzvedává nedružinové děti na určeném místě a dohlíží na odchod ze školy po skončení kroužku a. Každá hodina začíná shrnutím zásad bezpečnosti, končí úklidem a zápisem docházky a probrané tématiky do elektronické třídní knihy Veselé vědy b. Přesuny termínů kroužku kvůli prázdninám, náhradní hodiny apod. řeší Veselá věda přímo s rodiči.

Naše hodnoty

 • hravě
 • svobodně
 • s respektem
 • samostatně
 • bezpečně
Kroužek věděckých pokusů

Kroužek vědeckých pokusů

Pobytový tábor

Pobytový tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor