Ochrana osobních údajů

 Odesláním přihlášky se mnou vyplněnými osobními údaji mými a osoby, jíž jsem zákonný zástupce ve výše uvedeném formuláři výslovně prohlašuji, že až do odvolání souhlasím se zpracováním mých poskytnutých osobních údajů jakož i poskytnutých osobních údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, a se zařazením těchto údajů do databáze uživatelů Veselá věda z. ú., IČ 03657914 sídlo Podhorská 376/21, Jablonec nad Nisou (dále „Firma“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán na adrese Firmy.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlasím s jejich použitím především k marketingovým účelům, zasíláním obchodních sdělení, nabídek apod. Jsem informován o svém právu na přístup ke svým osobním údajům a osobních údajů osob, jichž jsem zákonným zástupcem, na jejich opravu a o dalších právech stanovených právními předpisy.