Pro ředitele ZŠ/MŠ

Projektové dny MŠ/
 • 6 projektových dnů podle RVP
 • Zapojíme každé dítě ve třídě
 • Metodika pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • Výuku vede vyškolený lektor
 • Atraktivní pomůcky pro každé dítě
 • Lze financovat ze šablon

Témata projektových dnů

  • rozvoj představivosti na téma koloběhu vody v životním prostředí
  • zkoumání a poznávání úžasných vlastností vody při pokusech
  • podpora jemné motoriky používáním laboratorních pomůcek
  • zábavné objevování vlastností vzduchu při pokusech
  • podpora pojmového myšlení na téma složení vzduchu
  • prozkoumání dýchání v souvislostech
  • zážitkové prozkoumání elektřiny zábavnými pokusy
  • praktické ověřování informací o el. náboji
  • podpora pozornosti a vyjadřování na téma bezpečnost
  • hravé a poznávací experimentování s potravinami
  • průzkum složení potravin a vyvozování závěrů
  • rozvoj vnímání a pojmového myšlení s tématy potravin
  • zážitkové poznávání všech lidských smyslů
  • rozvoj poznávacích schopností a funkcí
  • objevování úžasných schopností vlastního těla
  • motivační zkoumání vzniku a rozkladu barev
  • podpora jemné motoriky používáním laboratorních pomůcek
  • zkoušení postupů dle instrukcí, pojmenovávání, vyjadřování
Co v dětech rozvíjíme?
Zakladatelka
Mgr. Martina Fialová
zakladatelka Veselé vědy
Které výstupy RVP pomáháme plnit?

 • poznávání životního prostředí, přírody a přírodních dějů, citlivost k přírodě
 • motorika, jemná motorika a smyslové vnímání
 • řečové schopnosti, pojmenování, vyjadřování
 • poznávací schopnosti, pozornost, vnímání, zvídavost a zájem
 • pojmové myšlení, postup dle instrukcí, nalézání řešení
 • radost z poznávání, soustředění se na činnost a její dokončení
 • dovednosti spolupráce, dodržování pravidel a pokynů, zacházení s pomůckami

A jak to vypadá v akci?

Podívejte se přímo do víru veselovědního dění.Proč projektové dny Veselé vědy?


Zajistíme Vašim dětem zábavné prožitkové učení. Ulehčíme Vám plnění povinných výstupů RVP pro předškolní vzdělávání nebo pro základní vzdělávání. Ponoříme se s Vašimi dětmi do přírodovědy a poznávání. Na všechny projektové dny zajistíme pomůcky a materiály pro každé dítě. Vybavíme Vás pracovními listy a spoustou inspirace pro další vlastní práci. Podrobnosti realizace připravíme po dohodě podle Vašich potřeb.Máte ještě otázky?

01 Jaká je cena projektových dnů?
Cena jednoho projektového dne je 3700,- Kč. Při objednání celého programu 6 projektových dnů, například v rámci šablony Inovativní vzdělávání, získáte slevu 10 % a celková cena bude 20 000,-. V ceně jsou zahrnuty pomůcky pro všechny děti, potřebné materiály, se kterými děti pracují a pracovní listy, které vám zůstanou, a to i v elektronické podobě pro další použití.
02 Je projektový den vhodný pro věkově smíšené třídy nebo pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
Ano, umíme pracovat s věkově smíšenými třídami. Pro individuální přístup je potřeba kontaktovat koordinátora programu a domluvit se na konkrétních potřebách. Podmínkou je pak zapojení pedagoga školy do realizace projektového dne.
03 Jaké jsou prostorové nároky na realizaci projektového dne?
Vyhovující je běžná, běžně vybavená třída. Pokusy probíhají u stolečků, pohybové hry na koberci (hrací zóna). Potřebujeme přístup k vodě a někdy k elektřině (zásuvka).
04 Jaké jsou nároky na zajištění pomůcek ze strany školy?
Lektor je vybaven materiálem a pomůckami na konkrétní projektový den. Na některé projektové dny je potřeba zapůjčit pouze pastelky a nůžky. Pracovní listy, které škola dostává elektronicky, jsou v ceně a může je využívat i mimo realizaci projektového dne.
05 Jak a kdy projektové dny objednávat?
Projektové dny lze objednat kdykoliv během roku. Učí se od září do června. Konkrétní termín sladíme podle Vašich potřeb a možností našeho lektorského týmu. Projektový den objednáte jednoduše zde. Následně se Vám ozveme s potvrzením termínu.
06 Musím objednat všech 6 projektových dní?
Ne, objednat lze i jednotlivé projektové dny. Projektové dny ale tvoří celek, který systematicky pokrývá řadu povinných výstupů RVP pro předškolní vzdělávání. Celek projektových dnů je také cenově výhodnější.

Kontakt

Sídlo

Iva Pařízková
koordinátorka programu pro MŠ

732 307 860
iva.parizkova@veselaveda.cz

Naše hodnoty

 • hravě
 • svobodně
 • s respektem
 • samostatně
 • bezpečně