Přihláška na pobytový tábor

Přihláška na pobytový tábor pro děti

Cena pojištění bude připočtena k ceně tábora ve výši 150 Kč za turnus. Odkaz na pojistné podmínky zde.

Zde se můžete seznámit, jak pracujeme s osobními údaji. https://www.veselaveda.cz/ochrana-osobnich-udaju/