Co chtít jako rodič od mateřské školy? 2. díl

V předchozím článku jsme si pověděli o strastech zápisu na MŠ. Tento článek se věnuje možnostem, které mají rodiče k tomu, aby podpořili vzdělávání svých dětí v mateřských školách. Zájem rodiče o přínosné vzdělávací projekty a příležitosti může vést také k tomu, že je aktivně navrhuje mateřské škole. Mateřská škola, která spolupracuje s externími partnery obohacuje vzdělávací nabídku a rozšiřuje tak příležitosti dětí. Pestrost kvalitních podnětů je pro děti v předškolním věku zcela zásadní.

Spolupráce s externími partnery: Klíč k obohacení vzdělávací nabídky

Dobrá spolupráce mateřské školy s externími partnery může mít zásadní přínos pro vzdělávání dětí. Když už jsme se dostali do MŠ, je dobré vědět, s kým škola spolupracuje a co to dětem přináší. Projektové dny a zajímavé vzdělávací projekty mohou výrazně obohatit vzdělávání v MŠ a podporují rozvoj dětí. Pomohou také učitelkám s tématy, kterým se zatím třeba tolik nevěnovaly nebo pro které by třeba samy rády načerpaly inspiraci.

Řada MŠ si uvědomuje, že není možné pokrýt všechno pouze z vlastních zdrojů. I přes omezené finanční prostředky se snaží obohatit vzdělávací nabídku pro děti. I když jsou učitelky šikovné v rozvoji dovedností dětí v matematice nebo jazyce, není možné, aby zahrnuly všechny oblasti, jako jsou přírodní vědy nebo technické dovednosti. Tyto oblasti jsou však pro děti velmi atraktivní, bez ohledu na pohlaví, a mohou je nadchnout, pokud jsou prezentovány hravým a zajímavým způsobem.

Řešením této situace je spolupráce s osvědčenými externími partnery, kteří přinášejí do MŠ inspirativní vzdělávací projekty, kvalitní pomůcky a podněty pro rozvoj dětí.

Je na nás, rodičích, požadovat tyto příležitosti od škol a orientovat se ve vzdělávacích možnostech pro naše děti. Je rovněž na MŠ, aby tyto projekty začlenila do svého vzdělávacího programu, protože na to má finanční prostředky. Kvalitní vzdělávací projekty jsou totiž klíčem k tomu, aby se mateřská škola stala skutečně kvalitní školou.

Spolupráce s externími partnery není důležitá jen kvůli obohacení vzdělávací nabídky, ale také proto, že přináší novou inspiraci pro tým mateřské školy. Škola se může tímto způsobem neustále zdokonalovat a přinášet dětem stále nové a zajímavé možnosti pro rozvoj.

Je na nás rodičích, abychom školám aktivně nabízeli zajímavé vzdělávací příležitosti a pomohli tím vytvořit pozitivní trend kvalitní vzdělávací nabídky. Škola pak musí posoudit, zda se nové projekty hodí do jejího vzdělávacího programu a podporují rozvoj dětí. Tahle diskuze může ve výsledku vést k pozitivním změnám vzdělávacího programu.


Co k tomu říká ředitel Veselé vědy Michal Fiala?

“Pro školky jsme připravili soubor přírodovědných projektových dnů. Organizace vychází z potřeb mateřských škol a obsah i metody ze vzdělávacích potřeb dětí. Projektové dny Barvy, Voda, Vzduch, Elektřina, Chemie v kuchyni a Lidské smysly už využívá více než 220 MŠ po celé ČR.”


Projektové dny "Veselé vědy": Projektové dny nabízené externími partnery jako Veselé vědy přinášejí do škol novou inspiraci a podporují rozvoj dětí.

Podpora rodičů je klíčem k lepší budoucnosti

Vypůjčíme si citát školních inspektorů:

"Z pohledu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je vysoce kvalitní vzdělávání v raném dětství spojeno s pozitivními výsledky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Je zásadní pro to, aby děti měly spravedlivý začátek svojí vzdělávací dráhy."

Česká republika se v zapojení 3–5letých dětí do předškolního vzdělávání dle statistik OECD v roce 2021 pohybovala lehce pod průměrem zemí OECD i EU. I když nemůžeme změnit všechny aspekty MŠ, měli bychom se snažit o inspiraci a podporu těch, které máme k dispozici, a aktivně podporovat kvalitní vzdělávací nabídku.

Je na nás rodičích, abychom aktivně podporovali vzdělávací nabídku mateřských škol a pomohli tvořit pozitivní trend. Společně můžeme ovlivnit budoucnost našich dětí a zajistit jim spravedlivější začátek vzdělávací dráhy. Mrkněte sem na projektové dny Veselé vědy! Jedná se o unikátní přírodovědný projekt připravený na míru pro předškolní děti. Hravá přírodověda s Veselou vědou děti baví i chytře vzdělává.

S využitím dat a citací z výroční zprávy “Kvalita vzdělávání v České republice ve školním roce 2022/2023”, Česká školní inspekce, Praha 2023.

Autor článku: Mgr. Jaroslav Faltýn (COO)
Zveřejněno: 10. 5. 2024

mateřské školky, projektové dny, vzdělání

Článek ze serie:


Zpět na přehled článků

Naše hodnoty

  • hravě
  • svobodně
  • s respektem
  • samostatně
  • bezpečně
Kroužek věděckých pokusů

Kroužek vědeckých pokusů

Pobytový tábor

Pobytový tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor